Skuteczna ochrona odgromowa Twojego domu

Burze stają się w naszym kraju z roku na rok intensywniejsze, a co za tym idzie - bardziej niebezpieczne. Nic więc dziwnego, że wraz z tymi gwałtownymi wyładowaniami rośnie także zainteresowanie skuteczną ochroną odgromową budynków - mieszkalnych i gospodarczych. Według dotychczasowych statystyk - 24 tysiące osób każdego roku ginie w różnych regionach świata na skutek porażenia piorunem. Dlatego też tak ważnym jest, aby zachować pełnię bezpieczeństwa, dzięki której ochronisz nie tylko swoje domostwo, ale przede wszystkim zdrowie i życie jego mieszkańców.

ochrona odgromowa

Dlaczego wyładowania atmosferyczne są niebezpieczne?

Wyładowania atmosferyczne towarzyszące burzy, jako zjawisku meteorologicznemu, wynikają z zachodzenia reakcji elektrycznych w dolnych partiach chmur. Tworzą się poprzez przeskoki ujemnych ładunków elektrostatycznych z chmur burzowych do gruntu. Określenie ich trajektorii jest praktycznie niemożliwe, warto jednak pamiętać, że będą zawsze szukać możliwie najkrótszego dystansu do ziemi – stąd też tak często trafiają w wysoko montowane elementy budynków, drzewa czy słupy. 

Trudno jest określić, czy piorun uderzy w dany dom, jednak analizując zabudowę terenu, a także dotychczasową częstotliwość występowania wyładowań atmosferycznych, możliwe jest ustalenie wyższego prawdopodobieństwa, że do takiej sytuacji dojdzie. Czym w takim razie grozi uderzenie pioruna w budynek?

Trafienie pioruna w dom wiąże się z bardzo groźnymi konsekwencjami i może wywołać:

- przepięcie w instalacji elektrycznej, prowadzące do uszkodzenia odbiorników, czyli urządzeń wszelkiego rodzaju – sprzętu RTV, AGD, komputerowego,
- pożar – ponieważ prąd piorunowy przepływając przez drewno, cegły czy pozostałe materiały budowlane i wykończeniowe wydziela ciepło,
- uszkodzenia konstrukcji budynku, także w warstwie fundamentowej.

 

Piorunochron – ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa, którą potocznie nazywa się po prostu piorunochronem, jest tak naprawdę złożonym systemem ochronnym, którego zadaniem jest zabezpieczenie budynku oraz wszystkich znajdujących się w nim urządzeń przed działaniem wyładowania elektrycznego towarzyszącego burzy. W wielu przypadkach montaż takiego układu nie jest obowiązkowy, jednak z pewnością wskazany. Bezwzględnie tego rodzaju instalacje muszą znaleźć się na obiektach, których wysokość przekracza 15 metrów, a powierzchnia łączna 500 metrów kwadratowych. Takim obowiązkiem objęte są również budynki użyteczności publicznej czy zabudowa przemysłowa.

Nieodzownym uzupełnieniem instalacji odgromowej jest dedykowana aparatura modułowa, której zadaniem jest zabezpieczyć instalację w obiekcie przed efektami bezpośredniego uderzenia piorunem. Służą do tego ograniczniki przepięć, które instaluje się w rozdzielnicach.  Ograniczniki przepięć należy dopierać w zależności od instalacji, którą mają zabezpieczać. 

Uderzenie pioruna w sieć energetyczną może skutkować chwilowym podniesieniem napięcia - nawet w obrębie 2 km od źródła uderzenia. Zadaniem ogranicznika przepięć jest obniżenie napięcia w sieci do bezpiecznego poziomu. Warto wiedzieć, że urządzenie takie należy wymienić na nowe, gdy to będzie miało okazję zadziałać.

Najbardziej klasyczna instalacja odgromowa skonstruowana jest z kilku elementów. Jeśli mówimy o domach jednorodzinnych jest ona najczęściej zakładana bezpośrednio w obrębie budynku. Instalowane są poszczególne moduły, do których należą zwody poziome i pionowe (https://dlaelektrykow.pl/215-ochrona-odgromowa-i-przepieciowa), uziom (montowany w gruncie – w budowanych dopiero domach stanowi część fundamentów - https://dlaelektrykow.pl/219-uziomy) oraz przewody odprowadzające, czyli łączące uziom ze zwodami (https://dlaelektrykow.pl/220-bednarka-ocynkowana-i-drut-odgromowy). 

Poprawnie zaprojektowana i zamontowana instalacja odgromowa będzie, w trakcie burzy i ewentualnego uderzenia pioruna, przejmować energię wyładowania elektrycznego. Ten duży ładunek prądu, zamiast przemieszczać się po linii domowej instalacji będzie odprowadzony bezpośrednio do uziomu i dalej do gruntu. W tym miejscu ulega rozproszeniu, nie wyrządzając szkód. Za przejęcie wyładowania odpowiedzialne są wspomniane zwody – czyli elementy „zwodzące” piorun, by uderzył w ich powierzchnię, a nie w budynek. 

Jeżeli instalacja odgromowa jest zakładana w już istniejącym domu i montaż uziomu w fundamentach nie jest możliwy, można zastosować wersję otokową z taśmy układanej wokół obiektu lub też uziom pionowy w postaci prętów wbitych w grunt w linii pionowej.

Czy montaż piorunochronu jest opłacalny? Nawet, jeśli w okolicy, którą zamieszkujesz, wyładowania atmosferyczne są rzadkością, to założenie instalacji odgromowej stanowić będzie inwestycję znacznie korzystniejszą w kontekście ryzyka związanego z uszkodzeniem domu lub, co gorsza, zagrożenia zdrowia i życia jego mieszkańców, niż późniejszy remont lub leczenie.

01/02/2022     artykuł sponsorowany

Bewertungen für Skuteczna ochrona odgromowa Twojego domu einen Kommentar hinzufügen

Wir haben noch keine Meinung :(
Geben Sie als Erster eine Bewertung ab!
deine Meinung
#0
Sagen Sie Ihre Meinung ... schreiben Sie etwas über den Text ...
Unser Portal verwendet Cookies, um Ihnen Dienstleistungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowie für statistische und Werbezwecke. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu, weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie . Schließe es