Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Działka ewidencyjna jest podstawową jednostką geodezyjną, która - wedle Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku - "stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych".Działki wchodzą w skład obrębów ewidencyjnych, a te tworzą jednostki ewidencyjne, na które została podzielona Polska. Jednostki znajdują się w administracyjnych granicach gmin, podzielonych właśnie na obręby i działki. Taki podział ma na celu przede wszystkim ewidencję gruntów, sprawdza się również w odniesieniu do statystyki i gospodarki.

Linie graniczne, oddzielające od siebie działki, mogą być wyznaczane przez drogi, rzeki lub wąwozy - to granice naturalne. Jeżeli granice powstały wskutek podzielenia innych działek, wydzielenia obszarów czy przeprowadzenia nowych pomiarów - są granicami sztucznymi.

Jak wygląda numer działki ewidencyjnej?


Każda działka, w danym obrębie ewidencyjnym, posiada swój numer ewidencyjny, składający się z liczb naturalnych. Działki, które tworzone są na bazie innych (w wyniku podziału) numerowane są w postaci ułamka - jego licznik jest pierwotnym numerem działki, a mianownik to najmniejsza liczba naturalna, która pozwala wyróżnić nową działkę w obrębie. Gdy dochodzi do połączenia działek, nowy obszar otrzymuje kolejny naturalny numer, który nie został wcześniej wykorzystany. Dodać warto, że działki ewidencyjne mogą być samoistnymi nieruchomościami lub częściami nieruchomości, jeżeli składa się ona z kilku działek.

Czym jest identyfikator działki ewidencyjnej?


Każda działka posiada także swój identyfikator, czyli pełen adres administracyjny. Identyfikatorom, zapisywanym jako kody cyfrowe, odpowiadają nazwy własne. Bazą dla nich jest trójstopniowy podział terytorialny kraju, który upubliczniony jest w systemie TERYT. Dla przykładu: identyfikator 020304_2.0008.241 oznacza, że działka znajduje się w województwie dolnośląskim (kod 02), na terenie powiatu głogowskiego (kod 0203), w gminie wiejskiej Kotla (kod 020304_2), w obrębie ewidencyjnym Kulów (kod 020304_2.0008), a numerem działki jest 241.

Jak dotrzeć do numeru działki ewidencyjnej?


Jeżeli znamy położenie działki w określonej miejscowości, możemy skorzystać z serwisu internetowego GEOPORTAL.gov.pl. Po odnalezieniu interesującej nas działki na mapie, z łatwością wyświetlimy numer działki, będący kodem jej pełnego adresu administracyjnego. W poszukiwaniu numeru działki pomocny może okazać się również odpowiedni wydział Państwowej Ewidencji Gruntów, który mieści się we właściwym Starostwie Powiatowym.

Więcej informacji pozyskać możemy także z serwisu Geoportal360.pl, który wskazuje nie tylko to, czym są działki ewidencyjne, ale charakteryzuje również sposoby dotarcia do ich numerów.

Foto: Fotolia
11/10/2017     artykuł sponsorowany

Огляди для Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej? додати коментар

У нас ще немає відгуків :(
Додайте відгук першим!
Ваша думка
#0
Поділіться своєю думкою ... напишіть щось про текст ...
Наш портал використовує файли cookie, щоб надавати вам послуги на найвищому рівні, а також для статистичних і рекламних цілей. Користуючись веб-сайтом, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie, докладніше в нашій політиці щодо файлів cookie . Закрий це